Türkiye'nin Gündemi - Haziran 2021 - 1

Kamuoyu Araştırma ve Danışmanlık Hizmetleri
info@remres.com.tr

  

 

 

       Bu araştırma Türkiye genelinde NUTS 2 sistemine göre 26 bölgeyi esas alan 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi ile 8 -      11 Haziran tarihleri arasında 2853 kişi ile CATI (Bilgisayar destekli telefon anketi) yöntemiyle yapılmıştır. Örneklem kotasında partilerin 2018       Milletvekilliği seçimi sonuçları baz alınmıştır. Araştırma 0.95 güven sınırları içinde, 2,00 genel hata payı ile gerçekleştirilmiştir.


    RAPORU İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ