Türkiye'nin Gündemi - Mayıs 2022 - 2

Kamuoyu Araştırma ve Danışmanlık Hizmetleri
info@remres.com.tr

Bu araştırma Türkiye genelinde NUTS 2 sistemine göre 26 bölgeyi esas alan 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi ile 9 - 18 Mayıs tarihleri arasında 4806 kişi ile yüz yüze anket yöntemiyle yapılmıştır. Örneklem kotasında partilerin 2018 Milletvekilliği seçimi sonuçları baz alınmıştır. Araştırma 0.95 güven sınırları içinde 2,00 genel hata payı ile gerçekleştirilmiştir.

RAPORU İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ